Blachy i profile

Śrutownice do blach i profili

Przykłady obrabianych elementów:

  • Profile i blachy gorącowalcowane
  • Walcowane i spawane profile
  • Kęsy
  • Blachy w kręgach

Zakres obróbki powierzchni

  • oczyszczanie
  • usuwanie tlenków po spawaniu
  • przygotowanie powierzchni do malowania
  • przygotowanie powierzchni do obróbki maszynowej

Jaki typ urządzenia do śrutowania?

Śrutownica przelotowa z przenośnikiem rolkowym typu LAUCO
Przelotowa śrutownica z poziomym transportem na przenośnikach rolkowych.
Szerokości okna roboczego zawierają się w przedziale od 500 mm do 4500 mm.
Urządzenia odpowiednie zarówno do blach jak i profili.
Załadunek oraz rozładunek elementów może odbywać się za pomocą suwnicy lub system załadunku/rozładunku bocznego.

Śrutownica przelotowa typu TUNNELBLAST
Przelotowa tunelowa śrutownica.
Operacja śrutowania przy pomocy system transport podwieszonego wyposażonego w łańcuchy oraz wciągarki albo zmotoryzowanych wózków poruszających się na torowisku.
Śrutownice odpowiednie do oczyszczania średniej i dużej wielkości elementów.
Tego typu śrutownice nadają się do integracji w automatyczne linie do śrutowania i malowania.

Śrutownice przelotowe typu SANDERPLATE
Alternatywnie do urządzeń typu LAUCO z poziomym transportem rolkowym OMSG może zaproponować urządzenia typu SANDERPLATE do śrutowania blach w pionie.

Śrutownice przelotwe typu COILS
Śrutownice przelotowe do blach w kręgach.
Urządzenia o bardzo dużej wydajności mogące pracować w zintegrowanych automatycznych liniach lub poza nimi.

 

We use cookies to give you the best experience on our website.